Utility Web Font for dApps

Create beautiful dApps with our utilty collection.

Download Webfont

cfu-add

cfu-app-menu

cfu-bar-chart

cfu-bell

cfu-block

cfu-block-explorer

cfu-broadcast

cfu-bubble-text

cfu-bubble-warning

cfu-candles-chart

cfu-checklist

cfu-copy

cfu-dapps

cfu-denied

cfu-edit

cfu-exchange

cfu-exchange-2

cfu-exchange-3

cfu-exchange-4

cfu-exchange-token-1

cfu-exchange-token-2

cfu-exchange-token-3

cfu-finance-chart

cfu-gas

cfu-gas-station

cfu-hardware

cfu-hardware-wallet

cfu-info

cfu-key

cfu-like

cfu-link

cfu-liquidity

cfu-list

cfu-lock

cfu-mining

cfu-moeny-time

cfu-network

cfu-network-1

cfu-nft

cfu-notification

cfu-open-out

cfu-pie-chart

cfu-qr-code

cfu-rank

cfu-receive

cfu-remove

cfu-scan

cfu-scan-dapp

cfu-scan-qr

cfu-search

cfu-secure

cfu-secure-password

cfu-send

cfu-send-in

cfu-settings-cog

cfu-settings-slider

cfu-signature

cfu-success

cfu-time

cfu-tokens

cfu-user

cfu-users

cfu-wallet

cfu-warning